FIA KARTING EUROPEAN CHAMPIONSHIP – OK (ROUND 3), FIA KARTING EUROPEAN CHAMPIONSHIP – JUNIOR (ROUND 3)

2019-6-2 KRISTIANSTAD, SWEDEN