WSK EURO SERIES ROUND 1

2023-9-3 CASTREZZATO, ITALY